Người nổi tiếng chứng thực

Những ước mơ về một chứng thực người nổi tiếng có thể phản ánh nỗ lực của bạn để thuyết phục bạn làm điều gì đó bạn cảm thấy là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Bạn hoặc ai đó đang cố gắng thuyết phục người khác rằng một cái gì đó là một ưu tiên hơn bất cứ điều gì khác. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước nhìn thấy một sự chứng thực danh nhân. Trong thức dậy cuộc sống, ông đã nói cho mình để vít người bạn deadbeat tham lam của mình vào kinh doanh điều quan trọng nhất ông cần thiết trong cuộc sống để có được tiền trở lại rằng ông hào phóng cho anh ta. Ông tự nói rằng đó là điều quan trọng nhất mà ông phải làm để có được cuộc sống của mình trở lại bình thường.