Mop

Mơ ước rằng bạn đang làm sạch cho thấy rằng bạn đang cho phép đi của một cái gì đó. Bạn cần phải phát hành những cảm xúc của bạn và bày tỏ nó productively. Mơ ước và nhìn thấy một lau là một biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước về nó có thể tượng trưng cho cuộc sống trong nước. Nó cũng có thể đại diện cho công việc cần thiết để duy trì và duy trì một nhà với nhau.