Faithless

Giấc mơ bị không trung thành có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không tin vào một người hoặc tình huống đủ. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không tin vào chính mình đủ.