Amber

Khi bạn mơ thấy một hổ phách trong giấc mơ của bạn, nó chỉ ra rằng một cái gì đó trong cuộc sống của bạn không phải là như nó được sử dụng được. Nó cũng nói rằng cái gì đó được sử dụng để rất thú vị và thú vị không còn như thế. Giấc mơ này đại diện cho một cái gì đó đã xảy ra trước đó sẽ là điều cần thiết cho một cái gì đó mà sẽ chỉ xảy ra trong tương lai. Điều chính về giấc mơ này là suy nghĩ của bạn về những điều đã xảy ra trước và không để cho nó di chuyển trên.