Outlaw

Mơ ước rằng bạn là một pháp luật có nghĩa là mặt animalistic và repressed của nhân vật của bạn. Ngoài ra, nó cho thấy rằng bạn cảm thấy rằng các quy tắc không áp dụng cho bạn. Bạn cảm thấy rằng bạn đang ở trên những người xung quanh bạn.