Photocopy

Những ước mơ về một máy Photocopy tượng trưng cho sự lây lan hoặc lưu thông của các ý tưởng mà bạn muốn nhận thấy. Từ bỏ hoặc nói với mọi người rằng bạn biết về điều gì đó. Lặp lại cho một số người. Nó cũng có thể là đại diện của các ứng dụng của một mục đích cho một số lĩnh vực khác nhau của cuộc sống của bạn. Ví dụ: một người mơ ước sử dụng một máy Photocopy. Trong thức dậy cuộc sống, ông đã nói cho tất cả mọi người rằng ông biết về kế hoạch của mình để di chuyển đến một quốc gia khác.