Holocaust

Giấc mơ Holocaust của thế chiến II tượng trưng cho cảm xúc của bạn về một tình huống mà bạn cảm thấy là hoàn toàn không nhạy cảm với tổng số thiệt hại bạn đang phải đối mặt. Bạn có thể gặp một người hoặc tình huống mà bạn đã cắt qua và hoàn toàn thờ ơ với cảm xúc của bạn. Những ước mơ về một Holocaust của xác chết hoặc số lượng lớn tử vong có thể phản ánh cảm xúc của bạn về tất cả mọi thứ bạn đã làm việc để bị mất. Thành công của bạn, thành tích hoặc làm việc chăm chỉ đã được hoàn toàn hao. Tất cả thất bại trong một số lĩnh vực khác nhau của cuộc sống của bạn. Cảm giác như tất cả Hy vọng đã biến mất.