Ignore

Mơ ước rằng bạn đang bỏ qua một ai đó hoặc bị bỏ qua đại diện cho một số khía cạnh của chính mình rằng bạn không phải chú ý đủ để. Ngoài ra, nó có thể phản ánh kinh nghiệm thức dậy thực tế của bạn bị bỏ qua bởi người đó.