Yam

Nếu bạn nhìn thấy Yam trong giấc mơ, sau đó cho thấy rằng bạn khao khát cho lễ kỷ niệm gia đình. Vô thức của bạn gửi cho bạn một tín hiệu rằng kết nối của bạn được chia với những người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn.