Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một cơn giận dữ với các mảnh vụn bùn của bạn, nó đại diện cho căng thẳng và các vấn đề tình cảm. Cảm xúc repressed của bạn đang quá tải bạn. Hãy xem xét nơi lũ lụt cho các chỉ dẫn của nơi trong cuộc sống thức dậy của bạn có thể một tình hình là nguồn gốc của sự căng thẳng và căng thẳng.