Mù tạt

Để xem mù tạt phát triển được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là sự thành công và giàu có. Mơ ước rằng bạn đang ăn hạt mù tạt, biểu thị rằng bạn sẽ rất tiếc một số hành động vội vã mà bạn đang đau khổ bây giờ cho.