Chùa

Mơ ước và nhìn thấy một chùa trong quá trình mơ ước có thể là biểu tượng của một chuyến đi ngắn.