Piano (nhạc cụ dây)

Mơ ước rằng bạn đang chơi một piano cho thấy tìm kiếm của bạn cho sự hài hòa trong cuộc sống của bạn. Hãy xem xét nơi piano được đặt như một đầu mối để những gì khía cạnh của cuộc sống cần tuân thủ. Mơ ước rằng bạn nghe thấy âm thanh của một đàn piano, cho thấy sự hòa hợp trong cuộc sống của bạn. Bạn đang hài lòng với cách sống đi. Mơ ước rằng đàn piano nên được điều chỉnh cho thấy một số khía cạnh của cuộc sống của bạn là trong bất đồng. Bạn cần chú ý nhiều hơn đến một số tình huống. Bạn cũng có thể cần sửa chữa hoặc dành nhiều thời gian hơn cho một mối quan hệ, nhiệm vụ gia đình, dự án, hoặc tình hình khác.