Giấy bắt

Những ước mơ về một kẹp áo tượng trưng cho sự không có khả năng để tránh việc phải làm những gì bạn nói. Chờ đợi rắc rối để lại. Một người hoặc tình hình mà giữ bạn bị mắc kẹt với một vấn đề hoặc phải đối mặt với bối rối. Một fastener giấy có thể là một dấu hiệu mà bạn cảm thấy không thể kiểm soát.