Xem

Để xem, được hoặc làm điều gì đó với một đồng hồ, khi bạn đang ngủ và thơ mộng, có ý nghĩa của tầm quan trọng của thời gian hoặc thời gian đó là chạy ra ngoài. Bạn có thể cảm thấy một số lo lắng không được trên đầu trang của sự vật. Tâm trí của bạn có thể được quan tâm về một khung thời gian mà bạn phải biết hoặc một số vấn đề thời gian nhạy cảm khác. Đó là thời gian để bước vào và tăng tốc độ hành động của bạn. Như là một thay thế cho giải thích trước đó, ước mơ của bạn có thể có ý nghĩa khác và đồng hồ là đại diện của cái chết, đặc biệt là nếu đã ngừng Clock. Đây là một chủ đề chung cho bệnh nhân bị bệnh nan y hoặc chết. Khi bạn đang mơ ước, đó là một đồng hồ đang di chuyển ngược, tương song với cách cuộc sống của bạn đi. Thay vì tiến và tiến bộ về hướng mục tiêu của bạn, bạn cảm thấy bạn đã không được thực hiện bất kỳ thành tựu đáng kể. Bạn cảm thấy như bạn đang bị mắc kẹt trong một khe núi. Một chiếc đồng hồ bạn thấy trong giấc mơ của bạn cũng có thể tượng trưng cho sự ticking của trái tim con người và do đó là dấu hiệu của mặt cảm xúc của cuộc sống của bạn.