Salva, Salva-Common, Salva-das-Boticas

Để xem Sage được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là thực tiễn và frugality. Mơ ước rằng bạn sử dụng Sage trong thực phẩm có nghĩa là lối sống lộng lẫy của bạn sẽ để lại cho bạn một cách không dính vào cuối.