Sirens

Để nghe còi ra trong giấc mơ của bạn, nó có nghĩa là một dấu hiệu của vấn đề ẩn hoặc tình hình căng thẳng. Bất kỳ những điều kiện này là đem lại cho bạn rất nhiều căng thẳng. Sirens trong một giấc mơ có thể cảnh báo bạn để thu hút sự chú ý để tìm một giải pháp cho vấn đề ở bàn tay.