Swastika

Những ước mơ về hình chữ Vạn thường tượng trưng cho một nhu cầu tích cực để kiểm soát tư duy khác, người đứng đầu xung quanh, hoặc đòi hỏi phải tuân thủ tuyệt đối. Phải làm theo cách của bạn, không có vấn đề ai hoặc những gì bị thương. Tổng không dung nạp với những cách khác của tư duy. Ghen tị với bất cứ điều gì khác hơn là cách. Ngoài ra, một hình chữ Vạn có thể phản ánh nỗi sợ hãi hoặc các mối đe dọa bị phát hiện là khác nhau hoặc có quan điểm khác nhau.