Sắt hỗ trợ

Nếu bạn ước mơ của andirons giúp đốt cháy gỗ đại diện cho rằng bạn có những người tốt xung quanh bạn. Bạn có thể dễ dàng tin tưởng những người này khi nó đến từ cuộc sống cá nhân của bạn hoặc thậm chí công cụ kinh doanh. Khi bạn ước mơ của sắt hỗ trợ trong một lò trống nó đại diện cho sự mất mát của nhà bạn, hoặc có lẽ cái chết của một ai đó.