Badgers

Nhìn thấy một lửng trong một giấc mơ tượng trưng cho một khía cạnh của tính cách của mình mà không bao giờ từ bỏ. Một cái gì đó trong cuộc sống của bạn có thể cảm thấy như nó sẽ không đi xa. Đe dọa hăm dọa. Một người mang đến cho bạn một thời gian khó khăn. Bạn có thể rất kiên trì trong theo đuổi một mục tiêu hoặc đánh bại một đối thủ người từ chối từ bỏ. Quyết liệt, chiến đấu cho một nguyên nhân hay scaring người khác với sự kiên trì của mình. Xác định.