Xâm nhập

Khi bạn mơ thấy mình xâm lược, sau đó nó cho thấy xu hướng của bạn để cung cấp cho các quan của bạn, ngay cả khi bạn không được yêu cầu.