Cũng có giá trị

Để xem Waltz trong một giấc mơ, biểu thị các hoạt động và cuộc hội thoại ngon, họ sẽ có với một người nào đó. Những giấc mơ bạn đang nhảy múa trong đại diện cho ân sủng và vẻ đẹp của cá tính của bạn.