Ventriloquist

Nếu bạn đã nhìn thấy các ventriloquist, sau đó ông chỉ ra những gian lận đó là làm cho bạn cảm thấy xấu. Nếu bạn là ventriloquist, sau đó nó cho thấy các khía cạnh artifice của cá tính của bạn. Có lẽ có một số phần mà bạn cố gắng để ẩn từ những người khác.