Sâu

Để ước mơ của giun tượng trưng cho cảm giác mệt mỏi, khó chịu, hối tiếc, buồn nôn hoặc cảm thấy rằng một cái gì đó bị mất vĩnh viễn. Bạn có thể không thoải mái với một tình huống hoặc một cái gì đó mà bạn đã làm. Bạn cũng có thể có rất tiếc cho một cái gì đó bạn bị mất hoặc một lỗi mà không thể được cố định. Ví dụ: một thiếu nữ mơ ước về những người giở đi sau khi gặp cha mình để từ bỏ bà trong cuộc sống thực sau khi một thử nghiệm quan hệ cha con trở lại tích cực. Ấu trùng phản ánh sự unease của cô với kiến thức của cha cô về cô và rất tiếc cho việc thử nghiệm. Ví dụ 2: một thiếu nữ mơ ước sâu bò trên cô. Trong cuộc sống thực, cô đã có rất khó khăn trong việc tha thứ cho mình để làm tổn thương bạn trai cũ. Ấu trùng phản ánh sự khó chịu lớn đã cho ông ý tưởng làm tổn thương anh ta.