Bandeirantes

Giấc mơ về một nữ Hướng đạo tượng trưng cho một cảm giác trách nhiệm liên tục. Độ nhạy, cảm tình, vô hại hoặc lệ thuộc khi có liên quan với sự cần có trách nhiệm hành xử.