Lưỡi

Giấc mơ trên lưỡi kiếm tượng trưng cho sự tách rời hoặc tách các hình thức. Ví dụ: một người đàn ông trẻ mơ ước nhìn thấy một người nào đó với một lưỡi dao lớn đang được tổ chức trên chúng. Trong cuộc sống, ông đã được gần nói với cha kiểm soát thực sự lạm dụng của mình rằng ông đã nhận một công việc tốt mà sẽ cho phép anh ta ra ngoài.