Wreck

Nếu bạn thấy một cái gì đó bị phá hủy, sau đó một giấc mơ như vậy có thể chỉ ra tình hình hiện nay trong cuộc sống thức dậy của bạn. Có lẽ bạn đang trì trệ và không tiếp tục, bởi vì các điều kiện trong cuộc sống của bạn.