Đối tác

Mơ ước và nhìn thấy một đối tác được hiểu là đề nghị của tiềm thức để bạn xem xét rằng có thể có một nhu cần để tìm sự giúp đỡ của người khác để thực hiện các mục tiêu lẫn nhau.