Đi

Mơ ước rằng bạn đang cưỡi một động vật hoặc xe tượng trưng cho con đường và hướng của cuộc sống của bạn. Ngoài ra, nó có thể chỉ ra rằng bạn đang đi cùng với các kế hoạch và ý tưởng. Đặc biệt, để ước mơ rằng bạn đang cưỡi một chiếc xe đạp, xe gắn máy, hoặc ngựa tượng trưng cho nhịp điệu của một số hành động tình dục.