Persecution

Để ước mơ rằng ai đó đang theo dõi hoặc rình rập bạn có nghĩa là bạn từ chối chấp nhận ảnh hưởng của người khác. Có lẽ ai đó đang cố gắng để giúp bạn hoặc để làm cho một số ảnh hưởng đến quyết định của bạn, nhưng bạn từ chối chấp nhận điều đó. Nếu bạn đang mơ rằng một cái gì đó là đuổi theo bạn, sau đó là ước mơ được hiểu là từ chối chấp nhận ý tưởng mới. Có lẽ bạn từ chối để nhận ra một điểm nhất định của xem. Mơ ước rằng bạn đang tìm kiếm một ai đó tượng trưng cho việc từ chối quyền lực của họ và khả năng thuyết phục những người nhất định. Nếu bạn làm theo hoặc tìm một cái gì đó, sau đó ước mơ này có thể được hiểu rằng một ý tưởng không được chấp nhận bởi một ai đó, bởi vì người đó không có khả năng chấp nhận quyền lực và ảnh hưởng của họ. Điều này có nghĩa rằng bạn cần phải đánh giá lại điểm mạnh và tập trung của bạn. Ngoài ra, nếu không có rủi ro để có được những gì bạn đang cố gắng, làm điều gì đó khác, mà sẽ có giá trị hơn.