Kim tự tháp

Để xem các kim tự tháp được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là nhiều thay đổi mới và quan trọng sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn. Nó là một biểu tượng của tuổi thọ, sự ổn định và một nền tảng vững chắc. Dreaming rằng bạn đang leo lên một kim tự tháp biểu thị rằng bạn sẽ đi lang thang aimlessly một thời gian trước khi tìm sự hài lòng của những ham muốn của bạn.