Polyester

Mơ rằng một cái gì đó được làm bằng Polyester cho thấy rằng họ đang ở và hài lòng với tầm thường.