Radars, ra-đa

Khi bạn nhìn thấy hoặc sử dụng radar trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy giác quan thứ sáu bạn đang mang với chính mình. Có lẽ cái tâm vô thức của bạn đang cố gắng để cho bạn biết điều gì đó quan trọng.