Hơi

Ước mơ của hơi nước cho thấy rằng bạn đang duy trì một số sự tức giận hoặc tấn công một ai đó. Giấc mơ mà bạn thấy hơi nước cũng có thể trỏ đến trạng thái tinh thần của tâm trí của bạn, nơi có nhiều vấn đề chưa được giải quyết.