Bayonet

Để nghe hoặc ném lưỡi lê trong giấc mơ, nó có thể được hiểu là biểu tượng của tư thế mạnh mẽ của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn đang đứng và chiến đấu cho niềm tin của bạn. Bạn sẽ không bao giờ từ bỏ.