Hủy diệt

Giấc mơ của sự hủy diệt tượng trưng cho một tình huống hỗn loạn diễn ra trong cuộc sống của bạn hoặc sự thay đổi lớn. Tình cảm tàn phá. Nó có thể không phải là cách điều bạn muốn. Sự lựa chọn tự hủy diệt. Tích cực, thơ mộng của sự hủy diệt có thể phản ánh những trở ngại rất lớn để đập bạn.